سەرۆکایەتی

پیشاندان # 
یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباریی کارگێری و دارایی 22 کانونی یەکەم 2013
یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆ بۆ کاروباری قوتابیان 22 کانونی یەکەم 2013
سەرۆکی زانکۆ 22 کانونی یەکەم 2013